Kontakt

Fakturačná adresa a kontakt:
ORAMA, s.r.o.

Šrobárova 47
058 01 Poprad
IČO: 46670491
DIČ: 2023524547 
email.: info@vlozkydotopanok.sk
mob.: 0903 642 536

Adresa pre vrátenie zásielky: 
ORAMA, s.r.o.
Šrobárova 47
058 01 Poprad

Bankové spojenie: VÚB a.s., Poprad
Číslo účtu: 3021023053/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0030 2102 3053
SWIFT: SUBASKBX