Kontakt

  Fakturačná adresa a kontakt:
  ORAMA, s.r.o.

  Šrobárova 47
  058 01 Poprad
  IČO: 46670491
  DIČ: 2023524547 
  email.: info@vlozkydotopanok.sk
  mob.: 0903 642 536

  Adresa pre vrátenie zásielky: 
  ORAMA, s.r.o.
  Šrobárova 47
  058 01 Poprad

  Bankové spojenie: VÚB a.s., Poprad
  Číslo účtu: 3021023053/0200
  IBAN: SK21 0200 0000 0030 2102 3053
  SWIFT: SUBASKBX